# 719 Good times usually become good memories and bad times usually become good lessons.

5h19 chiều, chắc là đã thu đủ những khoản cần thu rồi, cảm giác giống như ngày làm việc cuối cùng của năm trước khi nghỉ tết dương vậy. Bình thường anh chị sẽ ở lại mua gì nhậu nhậu :d
Nhưng giữa năm thì thường nó chỉ là ngày bình thường và hơi đặc biệt với những người đếm số như mình.
Trộm vía, bánh xe đã lăn, sau bao nhiêu nỗ lực của anh chị em thì ít nhất cũng nhìn thấy những sự phát triển và nỗ lực cũng có một chút thành quả.
He he rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy cứ tự nhủ như thế, ai cũng nhìn thấy khi bạn lên cao, còn khi mà lặng lẽ làm việc, chấp nhận mọi nghi ngại từ tất cả mọi người từ sếp đến khách hàng thì bạn chỉ có thể nhìn vào những người anh chị em bên cạnh, họ cũng cần một người Guide và cùng nhau tiến lên :)) không phải mạnh mẽ là không sợ cái gì, mạnh mẽ là sợ vcl nhưng vẫn do ít anyway.
>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.