#605 Dive In

Because in the end, you won’t remember the time you spent working in the office or mowing your lawn. Climb that goddamn mountain.

Jack Kerouac, The Dharma Bums
>
Sáng thứ 7, tuần này đi làm, cảm giác đi làm sáng thứ 7 đến ngồi lơ đãng nhìn máy tính 1 chút, type 1 cái báo cáo, lên mạng hóng hớt và lại shopee một đống thứ. Thấy tốn thời gian thực sự.
Bụi mịn và sương mù vẫn bao phủ Hn giống như một cái lồng bàn, chúng ta như mấy con kiến điên cuồng ngọ nguậy, chửi bới trên mạng, ca thán cho bất kì ai muốn nghe nhưng không làm gì để thay đổi :))
>
List việc countdown của mình đã gần như hoàn thành, mọi thứ chỉ còn một quãng chờ đợi ngắn ngủi:))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.