#577 Trăng Tây Hồ

Tháng 10 nhoằng 1 cái đã gần trôi qua, cảm giác thời gian trôi nhanh chậm như vô định, lúc nhanh lúc chậm, lúc cảm giác như mới vừa cầm cốc con mèo lên uống, đặt xuống đã 6h30 tối, đi về nhà với Mochi, Pepchi, Bomb lợn. Mỗi ngày vẽ tròn 1 vòng đi đi về về, tháng vẽ 24 vòng, còn chẳng nhớ được lần gần nhất mình đạp xe ra đến Hồ Tây là hôm nào.
Gần đây sống thật là vội vã quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.