#419 The crazy days, city lights

Thứ 2 luôn có một thứ ý niệm kì quặc về việc đang bỏ quên một cái gì đấy: Một campaign chưa chạy, một email chưa gửi, một kh chưa call và cảm giác thiếu thiếu quên quên này luôn đeo bám đến tận cuối ngày. Kì quặc là mình rất hay ngồi trà bưởi mỗi tối thứ 2, ở cái bàn chữ nhật tròn 2 đầu và bao quanh hai cái cột nhà. Không hiểu sao cái chỗ quen quen này rất nhiều người giống mình là cắm mặt vào máy tính, đeo tai nghe hoặc đọc sách một kiểu bình yên kì quặc mà mỗi lần đi cafe có người ngồi cùng, phải nghe, phải mở mồm bật sale-mode để nói thao thao bất tuyệt về các chủ đề thì không thể nào có đủ im lặng để nghe được.
Vậy đấy, tối thứ 2 cần một chút im lặng để có được bình yên riêng, một thứ bình yên mà không ai có thể đem đến, do tự thân mình cảm nhận được thôi.
#

mads-schmidt-rasmussen-567063-unsplash.jpg

 

eberhard-grossgasteiger-644372-unsplash.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.