#348 Panic

:)) Đấy là cảm giác bấn loạn của sáng thứ 2 khi dành một cái cuối tuần enjoy cuộc sống hơi quá nên sáng thứ 2 vừa đến công ty đã bị cảm giác hoảng loạn của những thứ đang xếp slot dài dài xâm chiếm.
Chăm chỉ cày cuốc thì qua buổi trưa thì cũng vãn đi được vài phần.

>

Thèm cơm với thịt kho với canh bầu canh bí nấu tôm ghê.
>

Mình nhặt trong đống ảnh Indo mấy cái, xong post toàn ảnh dọc. :))

Ảnh cho lên blog to đùng, nhìn thật sướng mắt :))

000046.JPG

000048.JPG000053.JPG000060.JPG000069.JPG000064.JPG000070.JPG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.