#326 I am not an open book.

#326 I am not an open book.

Oh, a thousand faces staring at me
Thousand times I’ve fallen
Thousand voices dead at my feet
Now I’m gone, now I’m gone, now I’m gone
*
Quán cafe quen, not typical day. Hôm nay đáng ra là ngày đi tập nhưng mình thấy dốn nén vãi. Tv dự báo mai bão sẽ về, tận miền trung, Hà nội chắc sẽ chỉ có mưa và mưa rồi lại mưa.
Mình muốn tận hưởng chút khô ráo ấm áp cuối cùng trước khi lại sụt sùi mưa gió.
Làm xong chân gà cho anh em thứ 7 đi sang nhà Tuấn béo nhậu.
Mai mưa gió bão bùng mình sẽ đi tập.
Quán cafe tuy quen nhưng ngồi vào ngày không quen thấy thật khác biệt. Toàn khách lạ hoắc như kiểu mình vào nhầm thế giới. Tuy nhiên mình là người nhàm chán, đều đặn và lười thay đổi nên kiểu bước xào một quán mới cũng thấy thiếu tự tin vãi như kiểu trong túi còn hơn 2m mà không biết mặt mình có xứng vào quán sang chảng thế không :)) Tuy nhiên gần đây mình đỡ rồi.
>

I am not an open book.

The hardness of my cover and the complexity of my contents were not designed for weak fingertips and feeble minds. I have been opened once or twice. My spine stroked by flimsy hands, held with a broken focus, my pages slightly skimmed through, only to be put down mid-sentence. I have yet be placed in the gentle care of a reader that doesn’t mind that my chapters are often cut short, my edges sharp and my pages loose; one with the intent to finish.

As I accept my place on the shelf, I no longer ache to be taken down, opened up and validated by the comfort of fleeting eyes. I have begun to find solace in my own story, comfort in between the lines and a curious fascination for the pages still blank. I no longer worry if my analogies are beautiful enough for Pulitzer Prizes and Nobel awards.

I only pray that one day, my sentences will leave traces of ink on the heart strong enough to comprehend them and I am no longer taken out of context.

I have always had an affinity for words but I did not know true love until I read my own.
– chanteshanice

30be581df874d6fc84b416e3095b5d9d.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.