#14.

Mình đóng Fb mấy ngày, cố tìm chút yên bình giữa những khoảng lặng chông chênh. Có những thứ, ổn định quá, yên bình quá làm người ta muốn nổi loạn. :d
Như một ai đó đã nói vào tai mình: Nghèo là kẻ thù lớn nhất của đàn bà. Mình dần cảm thấy câu đấy đúng và những kẻ đó dường như rất dễ dàng coi nó là kẻ thù duy nhất và mình cũng có tương đối những bài học vô vàn về việc đàn bà có thể làm mọi thứ, bất chấp tất cả để đứng lên 😀 Đấy cũng là  1 bài học quý để học hỏi phải không.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.