#11/365 24 tuổi

Mình bước vào tuổi 24 với hàng loạt những câu hỏi và những câu trả lời luôn mang móc nối của những câu hỏi khác.

Có những điều chúng ta luôn luôn ngộ nhận rằng mình đúng và sẽ không có điều gì thay đổi được điều đó. Dẫu sao rốt cuộc nó cũng chỉ là một sự ngộ nhận sai lầm.

Hôm nay 24, mình vẫn mang cái suy nghĩ thanh thoát nhẹ nhàng của tuổi 19. Mình đã bắt đầu con đường của mình một cách rõ ràng, có định hướng về chuyện tiến lên , từng bước thay đổi cuộc sống, thay đổi cuộc đời.

Home far, far away

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.