#599 Be The Light

Ngày cuối cùng làm việc của năm âm lịch. Thu xếp tất cả công việc tồn đọng. Cho nó nghỉ 1 tuần, hoàn toàn không có công việc và sau khi qua trở lại thì sẽ chăm chỉ nhiều hơn.
Tết này dự định của mình to tát vcl là ít nhất thu xếp được 1 kèo đánh bài tá lả 8 cây kiểu Hp, mua 5 quả bưởi hồng da xanh, 5 ngày ở nhà mỗi ngày bóc 1 “Người Bí Ẩn Khoác Áo Hồng Y” và quyển “Ngàn dặm quan san” vừa mới đặt, nghe nhạc và ngắm trời mây trăng gió trước khi quay lại nhịp sống hỗn mang ngay sau đây thôi.
>
Thực ra đi làm ngày cuối cùng khá là chán, chả có việc gì làm, đối tác đã nghỉ hết, hàng quán đóng cửa đến nỗi trưa đi mãi chả có gì ăn. Âu cũng coi là thời gian nghỉ ngơi 1 chút, hồi phục sau một đêm hôm trước bia rượu cầng cỏ mệt ê cả người.
Sáng thì đi ăn sáng và tuyệt nhiên hàng quán đóng cửa đi sắm tết hết :)) Mình khá thích đoạn thưởng tết còn đoạn nghỉ tết ê chề thì không thích cho lắm.
Kể ra giảm thiểu lễ lạt cúng vái và tập trung vào chuyện nghỉ ngơi thì dễ chịu nhẹ nhàng hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.