#564 Temporarly Closed For Spiritual Maintenance

Một tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua, sự thực thì giai đoạn này không biết trông đợi điều gì, mỗi ngày trôi qua thì là mỗi ngày trôi qua.
Những thứ của hiện tại đang cảm thấy rất ổn và bình tâm, vẫn có những thứ khác gây xao nhãng nhưng chung quy thì cảm thấy ổn, tiến từng bước một, chậm dãi, bình tĩnh. Dù không thể mỗi ngày vào khoe mẽ một cách ầm ĩ không dấu diếm như kiểu: “sét đánh ngang tai,e phải chịu thuế TNCN, vưng ạ, cứ lương thấp như tháng 6 thì ko mất xx củ rồi=)),HH các tháng the same” hoặc kiểu “chung cư, quanh khu này
95 mét xx triệu cơ bản có đắt ko các mẹ nhở;))xx triệu đủ đồ”
Dạo này ngày nào cũng phải nghe mấy câu chuyện như vậy, hết khoe con lại đến khoe gia đình gia thế, bản thân tài giỏi, mình thì mỗi ngày đi làm về chỉ cảm thấy trân trọng cuộc sống nài hơn một chút. Bớt sân si, bớt hãml, bớt giàng buộc với các mối quan hệ họ hàng anh chị em hãm l. Vậy thôi.
>
Mình có 1 cái task list những việc từ giờ tới tháng 3 năm tới, chậm dãi hoàn thành nó thì mình sẽ có 1 năm hoàn thiện và làm được nhiều thứ hơn hẳn quãng thời gian kể từ khi về vn cộng lại.
:d
Keep it real, Keep it simple

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.