#526 Sunday League

Một tuần nữa trôi vèo cái qua bằng trận bóng tối thứ 6 định kỳ, tuần có anh X đi đá nên team đc chia theo concept quân xanh quân đỏ :)) Tức là chia 1 đội mạnh vcl và phần còn lại :)) Mình tất nhiên là bên đội “Quân Xanh” òi. Ngô luộc làm tiền đạo và suốt 60 min cho đến khi ra sân: 0 Goal, 0 shot on tatget :)) thì các bạn biết quân xanh được ép như thế nào. Và mình không có lấy một cơ hội đối mặt thủ môn xong cứ chạy chạy và chạy.
Sau khi dẫn 5-0 thì anh X ra nghỉ :)) and hai đội chia lại team 1 tí và tỉ số được kéo lại 5-4 final.
Tỷ số không quan trọng và trận bóng này khá là thú vị cho mình mỗi tuần và cảm giác nhẹ nhõm vui vẻ đã trở lại.
Một hoạt động đáng mong chờ mỗi tuần.
>
Set lịch đi tập lại sau hơn 3 tuần từ chuyến di Indo về, càng ngày mình càng dễ dãi với bản thân and dễ dãi với con Pepchi :))
Còn 2 tuần nữa là lại đi chơi tiếp, mình dần dần thích ứng với việc làm việc chăm chỉ và đi chơi liên tục, không còn bị tâm lý với việc so sánh cuộc sống của anh chị em nữa, trước không thế đâu mới gần đây mới bị thôi.
Mỗi người có một số mệnh và đều do chúng ta tự chọn.
?
I used to believe that people determined their own lives.
We were in control, commanding our futures, choosing our spouses, picking professions, responsible for the decisions that shape the course of our lives.
And yet, there is one force more powerful than free will.
Our unconscious.Underneath the suits, behind closed doors, we’re all ruled by the same desires.
And those desires can be raw and dark and deeply shameful.
The more you watch someone, the more you realize,
we are never really who we say we are.
In fact, hidden underneath, there’s always a secret.
We might actually be someone else.

One thought on “#526 Sunday League

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.