#456

Thiệt thì hôm nay mình không được vui cho lắm, và kiểu cố làm ra vẻ vui vẻ tăng động để che dấu cơn bấn loạn run rẩy tràn qua.
6h rời Vp, đi chợ, chuẩn bị cả đồ ăn cho trưa hôm sau.
Cho hai đứa con ở nhà ăn uống đầy đủ.
7h21 done cơm và các việc khác.
Cơn hoảng loạn vẫn còn đó và thiệt không thể ăn được.

Bò ra chỗ ngồi quan thuộc tìm kiếm chút thay đổi nhưng vẫn an toàn cuối cùng.

Hoặc chỉ cần cảm thấy đói thôi.

kyle-peyton-412616-unsplash.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.