X. List bạn thấy hay và éo cần giải thích tại sao:

X. List bạn thấy hay và éo cần giải thích tại sao:
1. John Wick (Mạng Đổi Mạng) (2014)
2. Snatch (2000)
3. Scarface (1983)
4. Oblivion
5. John Wick
6. Snatch. (Chụp Giựt) (2000)
7. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (Băng Đảng Người Anh) (1998)
8. Rush (Đường Đua Nghẹt Thở) (2013)
9. Sahara (Cuộc Chiến Trên Hoang Mạc) (2005)
10. Elite Squad: The Enemy Within (Biệt Đội Tinh Nhuệ 2: Kẻ Thù Bên Trong) (2010)
11. Dallas Buyers Club (Căn Bệnh Thế Kỷ) (2013)
12. Taken (Cưỡng Đoạt) (2008)
13. Limitless (Unrated Version) (Trí Lực Siêu Phàm) (2011)
14. Apocalypto (Đế Chế Maya) (2006)
15. Inside Man (Điệp Vụ Kép) (2006)
16. Land of Mine (Bãi Mìn) (2015)
17. The Man from U.N.C.L.E. (Tổ Chức Bóng Đêm U.N.C.L.E.) (2015)
18. Eye in the Sky (Thiên Nhãn) (2015)
19. 13 (Đấu Thủ Thứ 13) (2010)
20. Up in the Air (Chênh Vênh Trên Mây) (2009)
21. The Bank Job (Vụ Cướp Thế Kỷ) (2008)
22. Rounders (Chơi Bài) (1998)
23. Maigret’s Dead Man (Thám Tử Maigret) (2016)
24. A Good Year (Mùa Tình Yêu) (2006)
25. The Butler (Quản Gia Nhà Trắng) (2013)
26. The Equalizer (Thiện Ác Đối Đầu) (2014)
27. Top Gun (Phi Công Siêu Đẳng) (1986)
28. The Bone Collector (Kẻ Sưu Tập Xương Người) (1999)
29. The Last Samurai (2003)

One thought on “X. List bạn thấy hay và éo cần giải thích tại sao:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.