#409 A Day To Forget

Có những ngày trong đời khi bạn tỉnh dậy với sự tự tin tuyệt đối vào bản thân và bạn có thể chinh phục mọi thứ..

Khi kết thúc ngày hôm đấy, mọi chuyện không có gì vui vẻ diễn ra và bạn chỉ muốn quên tất cả đi, không mảy may nhớ tới bất kì điều gì.
Quên đi để vượt qua và sống tiếp thôi hihi

Biết quên đôi khi là một loại hạnh phúc.

 

Ảnh chụp Màn hình 2018-04-09 lúc 19.22.23.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.