David và Goliath trong Chiến tranh Việt Nam

Thiết nghĩ các bạn nên đọc bài này. :d

Neil Sheehan là tác giả của A Bright Shining Lie: John Paul Vann and America in Vietnam, cuốn sách được trao giải Pulitzer và giải Sách Quốc gia Mỹ cho tác phẩm phi hư cấu năm 1988. Ông cũng là người đã thu được Hồ sơ Lầu Năm Góc cho tờ The New York Times vào năm 1971.Bản dịch © 2017 Dự án Nghiên cứu Quốc tế.

Nguồn David và Goliath trong Chiến tranh Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.