It’s Peaceful World

Trong cái thế giới nhỏ bé của mình mọi thứ trong tầm kiểm soát: thời tiết, nhiệt độ, ánh sáng, không khí, độ ẩm, vị trí vật dụng, mùi vị, món ăn, đồ uống, suy nghĩ, những điểm thú vị, những con người chán ngắt, những điều rõ ràng, những điều mông lung.

Mình không cần mọi thứ quá ồn ào, quá nhiều sự chú ý, quá nhiều âm thanh hay chuyển động. Giống như con cá bơn ẩn mình dưới cát, che giấu bản thân trước kẻ thù và những cặp mắt hiếu kì xung quanh.

Nhưng

Bước ra ngoài ranh giới ấy, mọi thứ lại sụp đổ.

Mọi thứ không kiểm soát được lại nhân lên làm 2, mọi điều chông chênh lại nhân lên làm 4.

Sẽ tốt hơn.

Nếu giữ cho mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát dù vòng kiểm soát có nhỏ bé hơn.

Vậy được không.

>

Do you ever get the feeling that this life is’nt your?

That you have no control ?

That everyone around you is living and you are just breathing.

Watching

Waiting

For What ?

tumblr_m72csryzZc1r84rrao1_500

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.