#195 Morning, just another day

#195 Morning, just another day

Cho dù ngày hôm qua có đen tối, ngột ngạt, mệt mỏi hay buồn chán thế nào thì ngày mai, lại là một ngày mới, một sự khởi đầu mới. Cho nên chia tay những điều đã qua, tất cả đã ở lại đằng sau và mình sẽ để nó mãi mãi ngủ yên.
Mình tự cho bản thân một cơ hội mới để bắt đầu lại.
Hôm nay mình chỉ định nói vậy thôi.
BG-PC (163)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.