#186

Giây phút mà một điều mình tính toán thu xếp mấy năm qua đã thành hiện thực. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hoang mang vì một điều đạt được lại dẫn đến rất nhiều điều không đạt được khác.

Những việc tiếp sau đây lại những chuỗi tính toán mệt mỏi. Mình đã thực sự đi đúng con đường mình tính toán lúc đầu và một lần nữa việc tư duy cặn kẽ mạch lạc từ điểm khởi đầu là định hướng cho những sao nhãng sau này.

Hôm nay là một ngày vui.

cropped-nature-_226.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.