#184 bye bye saigon

Mỗi lần vào SG nếu không quá vội vã thì mình lại ra Lamode ngồi. Chiều cuối ở Sg, một chiều mưa bất chợt giữa mùa mưa kéo dài nhiều tháng. Mai mình quay lại cuộc sống và lo toan cũ:) nhưng lần này thấy nhẹ nhõm hơn #chieusaigon #quancu #lamode #saigonese #saigon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.