#174 

Giận dữ không mang lại điều gì tốt đẹp.

Oán hận cũng không mang lại điều gì tốt đẹp.

Đổ lỗi cũng không mang lại điều gì tốt đẹp.

Chỉ có tâm an mới đem lại bình yên. Vậy thì tâm an ở đâu khi mọi thứ đều không có gì thật.

Hãy nhớ rằng: đôi khi không đạt được điều bạn mong muốn lại là may mắn tuyệt vời.

Dalai Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.