#168 Fire

#168 Fire

>
Trong một cảnh Adam Jones lặng lẽ mở những con hàu gai góc và nhẩm đếm. Khi con số dừng lại ở 1 triệu anh ta dừng lại, bỏ đi và câu chuyện bắt đầu. Ai cũng từng có quá khứ và cách duy nhất để bước tiếp là đối mặt với nó một lần cho tất cả rồi quên đi chứ không phải chạy trốn. Adam Jones từng là top chef ở Paris, có 2 sao Michelin nhưng sa ngã và chọn cách bỏ đi.
2 năm, cai rượu, ma tuý và đàn bà. Adam quay lại London tìm Tony (anh Daniel Bruhl đóng- mình thiệt thích mắt anh này) để nửa ép, nửa nhờ mở một nhà hàng mới để đặt target đạt 3 sao Michelin.
Cuối film, Adam Jones nhìn những đầu bếp trong bếp của mình chuẩn bị bữa ăn sớm, họ gọi là family meal. Anh quay lại và ăn cùng họ. Như là một gia đình. 3 Sao Michellin hay không, không còn quan trọng nữa. Adam Jones đã có cái mà anh ta tìm kiếm.
>>
Hai ngày cuối tuần mình dành cho những công việc không tên, ngốn thời gian và có vẻ là khách giải khuây hữu hiệu khi không biết làm gì.
Mà thôi, không nói nữa.
4e769802.jpegBG-PC (5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.