The bucket list

Hai người sắp chết vô tình gặp nhau trong bệnh viện. Một người viết ra những điều người đó muốn làm. Người kia nhặt được. Và đồng thuận thực hiện những điều trong list như những điều cuối cùng trước khi chết. 

Giving up on them

I think i take sometime for myself

And so it begin

>>

Tại sao luôn chờ đến bước đường cùng rồi mới nghĩ làm gì đó cho mình

>>>

Hôm nay đã fill đầy tủ lạnh rau và củ. Mình tập thể dục. Đọc sách. Ăn toàn rau. Làm việc chăm chỉ. Some day mình sẽ không quay lại con đường sai lầm cũ. 

Mình cũng viết bucket list cho mình.  

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.