Mình cảm thấy ghê răng với tất cả mọi thứ thịt. Rồi bỗng nhiên một ngày chỉ với hai cái bánh khô nhạt này lại thấy vô cùng thanh thản. 

Len hn sớm bởi chẳng chịu được những thứ xảy ra mỗi ngày ở nhà. Mình bỏ đi. Chợt thấy vô cùng nhẹ nhõm. 

Một ngày chăm chỉ. Giặt đồ dọn nhà. Cọ bể cá. Fil đẩy tủ lạnh với rau củ và đồ ăn. Tập thể dục. 

Mình có một động lực mới. Một thứ mình làm cho bản thân. 

Năm mới vừa sang đã chẳng dễ dàng gì. 

  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.