Film Review Writing

Để cho khỏi quên nhưng cảnh quay đẹp đến ngớ ngẩn cả con người, những khoảnh khắc vẫn dội lại từ những bộ film đã xem hàng chục năm. Mình tạo ra cái Tab này để các bạn biết đâu một lúc nào đó không biết xem gì có thể vào và biết đâu có được sự thú vị riêng của bản thân mình.

Mỗi đêm thứ 6 mình dành hết đêm chỉ để xem film :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.