Tâm hồn như một cái cây  — Khải Đơn

Bài viết thì rất dài, nhưng hay :d Share lại nhân chuyện mấy hôm gần đây không thể ngủ được:d Sống trong căng thẳng thiệt là mệt mỏi.

 

Gọi tên cảm xúc và nhìn rõ những nguy cơ sức khỏe tinh thần đang tới cực kỳ khó khăn, nhất là khi ta lớn lên mà không có người am hiểu về sức khỏe tinh thần, hoặc không có ai hướng dẫn để ta tự soi chiếu.

via Tâm hồn như một cái cây  — Khải Đơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.