It is impossible to live without failing at something

 

It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all – in which case, you fail by default.

– J.K. Rowling

 

Thời tiết những ngày này chuyển sang giai đoạn ẩm ương, dắt xe ra cửa mưa lại dắt xe vào. Mình lười biếng nấu cơm, ăn qua loa và ngủ sớm. Ngủ điều độ, dậy sớm, đọc sách nhiều. Mình cặm cụi ngồi khâu case cho bộ dao bếp rõ đẹp :))

Mình còn 1 bộ to để cho bộ dao đẹp đẹp vào :))

Mình còn phải khâu 1 cái case đựng tẩu cho a Đức.
Thiệt khá là nhiều cái hay ho

tumblr_m1w2h9f7MT1qa20meo1_500.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.