#183

Mình bị đau 1 bên dây chằng lưng, tê tái, nhiều khi đứng không vững. Cũng không hiểu vì sao mà một đêm ngủ dậy lại bị thế.

Bây giờ cứ đứng thẳng người thì không sao nhưng dồn lực sang chân phải là lại đau nhói lên và đầu gối khịu xuống.

Hay mình già cmnr

Ảnh chụp Màn hình 2016-06-06 lúc 01.45.36.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.