#182

Cuối tuần của mình dành đọc những câu chuyện đơn giản nhẹ nhàng.

Sống đơn giản và không suy nghĩ nhiều.

Phải vậy không.

Ảnh chụp Màn hình 2016-05-30 lúc 00.04.08

 

Ảnh chụp Màn hình 2016-05-30 lúc 00.05.25

 

Ảnh chụp Màn hình 2016-05-30 lúc 00.06.18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.