#162

Mình không nghĩ mình type đủ nhiều để cho một cái note mới.

Mọi thứ đi vào ngõ cụt, và mỗi lần xoay sở ngoi ra thì lại lâm vào một tình huống trớ trêu khác.

cropped-100gates2.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.