#34 Becareful, really becareful

129D70006

Dạo này có nhiều chuyện buồn cười.

2015 như một dấu phẩy giữa những dòng dài vô tận trong cuộc sống của mình. Phần vì nó nhanh thiệt nhanh, phần gì nó là quãng ngắt giữa những đoạn miệt mài kiếm ăn, định hướng và cố gắng để rồi dần dần nhận ra mình cần thay đổi và làm gì tiếp theo.

4 năm trở về, vật vã để tồn tại , làm quen và định hướng cuộc sống.

2016 sẽ là năm để thay đổi triệt để…

Chỉ có một điều mình luôn luôn nhắc nhở bản thân trước mọi việc: becareful, really becareful …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.