#31 Back Pack

Gần đây mình thấy mọi thứ nặng nề dồn nén, không phải vì những điều không làm được mà những thứ đều đặn chậm dãi nhỏ nhặt hàng ngày từng chút một trở thành gánh nặng mệt mỏi- Thứ mà mình chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ hoặc cố làm quen với nó.

“Up in the air” – Một bộ film nay dù cốt truyện chả có gì nhưng có anh George Clooney thì xem coi cũng tạm.

Quote”

How much does your life weigh?

  
Imagine for a second
that you're carrying a backpack.

  
I want you to feel the straps
on your shoulders. Feel 'em?

  
Now I want you to pack it with
all the stuff that you have in your life.

  
You start with the little things,

  
the things on shelves and in drawers
the knick-knacks, the collectibles.

  
Feel the weight as that adds up.

và cuộc sống của chúng ta adds up bao nhiêu là đủ. Và bao nhiêu mỗi người sẽ chọn khi đi đến bước cuối cùng.

>>>

IMG_8079

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.