Gordon Ramsay’s Ultimate Cookery Course 2012

Gordon Ramsay là một trong những đầu bếp hàng đầu mà mình yêu thích nhất.

Với mong mỏi làm cho cuộc sống của thanh niên đi làm bớt nhàm chán ngoài giờ làm việc và niềm yêu thích các món ăn ngon. Mình quyết định thêm một cơ hội push bản thân đến một giới hạn mới thay vì cứ mãi vui vẻ trong vùng an toàn.

Mình sẽ cover cuốn cook trên, toàn các món đơn giản nhưng cũng là một sự khởi đầu.

Have Fun !

5e20f2e3e913209a08345b9fc1255067.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.